Kinderbijslag verschillend per regio

In mei 2017 is de spilindex overschreden wat betekent dat de sociale uitkeringen, waaronder kinderbijslag, geïndexeerd worden in juni 2017. De Vlaamse Gemeenschap past de indexering echter niet toe. Gezien kinderbijslag in België sinds 1 juli 2014 een regionale bevoegdheid is, zullen de kinderbijslagfondsen, in naam van de deelentiteiten, afwijkende bedragen gezinsbeslag uitkeren. Het verschil gaat de eerste keer merkbaar zijn bij de uitbetaling van de kinderbijslag van juni op 30 juni (publieke sector) en 8 juli 2017 (werknemers en zelfstandigen).

In het kader van de 6de Staatshervorming is kinderbijslag in België sinds 1 juli 2014 een regionale bevoegdheid. De deelentiteiten (mn. Vlaams en Duitstalige Gemeenschap, Waals Gewest en GGC) kunnen sindsdien, onafhankelijk van elkaar, beslissen over het bedrag dat wordt toegekend binnen hun entiteit.

In die context heeft de Vlaamse overheid beslist om in 2017 de kinderbijslag niet aan te passen aan de nieuwe index.

Concreet: vanaf juni 2017 (eerste uitbetaling kinderbijslag op 30 juni voor de publieke sector en op 8 juli voor de werknemers en zelfstandigen) zullen kinderen met een woonplaats in Vlaanderen een ander bedrag ontvangen dan kinderen met een domicilie in de andere deelentiteiten.

Woon je in Vlaanderen? De kinderbijslag waar je recht op hebt, verandert niet.

Woon je in Brussel, Wallonië of de Duitstalige Gemeenschap? De kinderbijslag van juni die wordt uitbetaald op 8 juli 2017 (werknemers en zelfstandigen) of op 30 juni 2017 (publieke sector), wordt automatisch aangepast aan de nieuwe index en zal dus lichtjes stijgen.

Let op! De inkomensgrenzen die gebruikt worden voor de berekening van sociale toeslagen worden ook in Vlaanderen aangepast aan de nieuwe index, net als in alle andere deelentiteiten.

Meer info?

  • Voor een gedetailleerd overzicht van de bedragen in de verschillende deelentiteiten, zie Bedragen.
  • Om zelf je kinderbijslag te berekenen kan je de rekenmachine op de website van FAMIFED gebruiken. Wat betreft de applicatie FAMICALCUL, deze wordt aangepast aan de index en bevat dus enkel de nieuwe bedragen.