Kennismaking met de contactpunten bij FAMIFED

Opdat ieder gezin tijdig geïnformeerd kan worden over zijn recht op kinderbijslag zijn wij bereikbaar via een brede waaier aan communicatiekanalen, fysiek maar ook digitaal: een moderne website, een interactieve Facebookpagina, een persoonlijk onthaal bij 11 provinciale bureaus, enz.

FAMIFED heeft een gezicht …

Dankzij fysieke onthaalbalies in de verschillende provinciesteden(zie Contact) kan elk gezin rechtstreeks zijn vragen en bezorgdheden ter plaatse voorleggen aan een medewerker van het agentschap. Daarnaast krijg elk gezin bij de opstart van een nieuw dossier een eigen individuele dossierbeheerder toegewezen die de veranderingen in het gezin op de voet volgt opdat het gezin steeds correct en tijdig de kinderbijslag ontvangt waar het recht op heeft.

… en gaat ook digitaal !

FAMIFED profileert zich als een moderne instelling. Naast een website die is opgebouwd op basis van de vragen van de gezinnen en een actieve aanwezigheid op sociale media (bv. Facebook, Twitter, YouTube …) ontwikkelde het agentschap ook myFAMIFED. myFAMIFED is een tool waarmee elk gezin online, via een beveiligde toegang, betaalattesten van de kinderbijslag kan raadplegen, een aanvraag voor vervroegd kraamgeld kan indienen maar ook vanop afstand persoonlijke gegevens kan wijzigen (bv. telefoonnummer, mailadres). MyFAMIFED is bovendien gelinkt met eBox, een beveiligde elektronische brievenbus via dewelke het gezin alle briefwisseling met FAMIFED online kan raadplegen en eveneens bepaalde administratieve documenten kan opladen.

FAMIFED probeert voortdurend om zijn dienstverlening zo goed mogelijk aan te passen aan de behoeftes van de gezinnen. Om zijn dienstverlening en communicatiekanalen nog te verbeteren, organiseert het agentschap jaarlijks een aantal tevredenheidsenquêtes om te peilen naar wat er leeft bij de mensen. Ter informatie, in juni 2016 nam FAMIFED een tevredenheidsenquête af bij de bezoekers van het onthaal aan de Frontdesk te Brussel en bij de regionale kantoren. Daaruit bleek dat 92,7% van de bezoekers tevreden was over de geboden ondersteuning.

Wil je weten hoe het eraan toe gaat bij FAMIFED ? Bekijk de nieuwe FamiFilm om onze medewerkers en hun gezin te ontmoeten (die in de film de rol van figurant opnemen).