Jobstudenten voor de zomervakantie gezocht! (inschrijvingen zijn afgesloten)

FAMIFED biedt contracten van 15 dagen:

  • van 1 tot 15 juli
  • van 16 tot 31 juli
  • van 1 tot 15 augustus
  • van 16 tot 31 augustus 
  • van 1 tot 15 september.

Voor welke taken?

Klik hier voor een beschrijving van de taken per departement/dienst en een lijst van de beschikbare plaatsen.

Het loon komt overeen met het basisloon van een medewerker niveau D zonder dienstjaren, namelijk € 1806 bruto per maand, plus een maaltijdvergoeding van € 5,36 per dag, die samen met de wedde wordt uitbetaald.

Interesse?

Stuur de inschrijvingsfiche, volledig ingevuld, tegen uiterlijk 31 mei 2018 naar vorming-formation.hrm@famifed.be of per post naar

FAMIFED
Human Resources
Trierstraat, 70
1000 Brussel

Opgelet! Voeg er de volgende documenten bij:

  • het bewijs dat het quotum van 475 uren niet is overschreden. Meer informatie via deze link.
  • het inschrijvingsbewijs van een school voor het academiejaar 2016-2017 (de studentenkaart volstaat niet).

Onvolledig ingevulde kandidaturen worden automatisch verworpen.

De vacatures worden verdeeld op volgorde van inschrijving.