Is je kind +18 (of bereikt hij die leeftijd nog in 2016) ? Denk aan het controleformulier P7 !

Na 31 augustus van het jaar waarin je zoon of dochter 18 wordt, kan hij het recht op kinderbijslag behouden op voorwaarde dat hij verder studeert, een leerovereenkomst of erkende opleiding volgt of zich inschrijft als werkzoekende.

Wat moet ik doen om het recht op kinderbijslag te behouden ?

Studeert je kind verder of volgt het een opleiding in de Franstalige Gemeenschap ? Stuur ons  dan zo snel mogelijk het controleformulier (P7) dat FAMIFED in september naar alle gezinnen stuurt, ingevuld terug. Om na 30 november 2016 de betaling voort te zetten en de uitbetalingen vanaf het begin van het schooljaar te rechtvaardigen, hebben we namelijk het attest nodig van de school waar je kind is ingeschreven voor tenminste 17 lesuren per week OF 27 studiepunten.

Het document P7 moet ten laatste op 15 december bij ons aankomen om een onderbreking van de uitbetaling te vermijden.

Herneemt je kind de lessen niet, volgt het geen leerovereenkomst of erkende opleiding en schrijft het zich niet in als werkzoekende ? Stuur het document P7 ook terug en vermijd dat er onterecht uitbetaalde kinderbijslag moet worden teruggevorderd.

Een vraag ?

Neem  contact op met je dossierbeheerder. Zijn gegevens vind je op de briefwisseling met FAMIFED.