Is je kind +18 (of bereikt hij die leeftijd nog in 2015) ? Denk aan het controleformulier P7 !

Na 31 augustus van het jaar waarin je zoon of dochter 18 wordt, behoudt hij/zij zijn recht op kinderbijslag alleen als hij/zij verder studeert, een leerovereenkomst volgt of zich inschrijft als werkzoekende.

Wat moet ik doen ?

Als je kind school gaat of een opleiding volgt in de Franstalige Gemeenschap, vergeet niet om zo snel mogelijk het controleformulier (P7) dat FAMIFED je in september stuurde ingevuld terug te sturen (herinnering half november). FAMIFED heeft het attest van de school waar je kind is ingeschreven nodig, om na 30 november 2015 de betaling voort te zetten en de uitbetalingen vanaf het begin van het schooljaar te rechtvaardigen.

Het document P7 moet ten laatste op 22 december bij ons aankomen om een onderbreking van de uitbetaling te vermijden.

Stuur het document ook terug als je kind de lessen niet herneemt, geen leerovereenkomst volgt of zich niet inschrijft als werkzoekende. Zo vermijdt u het risico dat er onterecht uitbetaalde kinderbijslag zou moeten worden teruggevorderd.

Een vraag ?

Neem  contact op met je dossierbeheerder. Zijn gegevens vind je op de briefwisseling met FAMIFED.