Hou je kinderbijslagfonds op de hoogte!

FAMIFED, het publieke kinderbijslagfonds, heeft als dagtaak het tijdig en correct uitbetalen van kinderbijslag aan gezinnen in België. Zo zorgt FAMIFED ervoor dat elk gezin dat er een dossier heeft iedere maand krijgt waar het recht op heeft. Want vergis je niet… veel gezinnen hebben de kinderbijslag echt nodig. Recent onderzoek toont dan ook aan dat 97.5 % van de 440.000 gezinnen die kinderbijslag ontvangen in België, dat geld écht gebruikt voor de opvoeding van het kind!

Het bedrag van de kinderbijslag waar je recht op hebt is afhankelijk van de socio-professionele situatie van het gezin en de situatie van het kind. Enerzijds heeft elk kind recht op de basiskinderbijslag. Anderzijds kunnen er toeslagen toegekend worden afhankelijk van de situatie van het gezin (eenoudergezin, kind met een handicap, werkloosheid, invaliditeit, etc.

Aangezien de meeste toeslagen gerelateerd zijn aan het inkomen, is het uiterst belangrijk dat je je kinderbijslagfonds op elk moment op de hoogte houdt van wijzigingen aan je inkomen alsook van wijzigingen aan de samenstelling van je gezin. Je zoon/dochter gaat alleen wonen? Je verandert van werk? Je hebt een nieuwe partner waar je mee gaat samenwonen? … Elk van die zaken kan een impact hebben op het recht op een toeslag op de kinderbijslag.

Opdat je steeds het correcte bedrag krijgt waar je in jouw situatie recht op hebt, geef je elke wijziging van je inkomen of gezinssamenstelling zo snel mogelijk door aan je kinderbijslagfonds.

Wat extra informatie …

Zo berekent de FOD Financiën jouw inkomsten voor het recht op een toeslag:

  • voor werknemers worden de gezamenlijke belastbare beroepsinkomsten,
    zoals vermeld op het aanslagbiljet, verhoogd met de beroepskosten;
  • voor zelfstandigen wordt het netto belastbaar inkomen vermenigvuldigd met 100/80.
    In beide gevallen wordt het jaarinkomen telkens gedeeld door 12.

Meer info?

www.famifed.be

Vragen?

Neem contact op met je dossierbeheerder bij FAMIFED.