Heeft mijn kind nog recht op kinderbijslag na zijn 18 jaar?

Tot 31 augustus van het kalenderjaar waarin je kind 18 jaar wordt is er een onvoorwaardelijk recht op kinderbijslag. Vanaf 18 jaar zijn er voorwaarden verbonden aan het recht op kinderbijslag.

Hieronder een overzicht van de 'spelregels' om je recht op kinderbijslag te behouden vanaf 18 jaar.

  • "… wat als de jongere een studentenjob heeft?"

Zolang de jongere ingeschreven is aan een hogeschool of universiteit voor tenminste 27 studiepunten heeft hij recht op kinderbijslag onder bepaalde voorwaarden. Zo kan hij een studentenjob doen, maar mag hij maximum 240 uren per trimester werken. In de zomervakantie (juli, augustus en voor het hoger onderwijs, september) staat er geen beperking op het aantal uren.

Let op! AIs het de laatste zomervakantie is voor hij zich op de arbeidsmarkt begeeft, dan is de 240-uren regel van toepassing voor de zomermaanden.

Lees meer op "Je kind volgt hoger onderwijs".

  • "… wat als ik een leerovereenkomst volg?"

Een opleiding volgen via het deeltijds onderwijs, via een leerovereenkomst of via een stage contract staat het recht op kinderbijslag geenszins in de weg. De 240-uren regel is niet van toepassing. Belangrijk zijn de inkomsten die de jongere verkrijgt via werk, stage of zelfstandige activiteit. Die inkomsten mogen niet hoger liggen dan het grensbedrag (zie Bedragen Vlaanderen - zie Bedragen Wallonië/Brussel/Duitstalige Gemeenschap).

Volgt de jongeren een ondernemersopleiding bij het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming (SYNTRA) dan liggen de regels voor het recht op kinderbijslag anders. De jongere moet minstens 17 uur les volgen per week (avondlessen en/of stage inbegrepen). Is er een verloning verbonden aan de stage, dan mogen zijn inkomsten niet hoger zijn dan het grensbedrag. Werkt de jongere ook bij als jobstudent dan mag hij maar maximum 240 uren werken.

Lees meer op "Leerovereenkomst of alternerende overeenkomst".
Lees meer op "Ondernemersopleiding"

  • "… wat als de jongere zijn studies  heeft stopgezet of beëindigd?"

Tijdens de laatste zomervakantie (juli, augustus en voor het hoger onderwijs, september) kan de jongere nog werken als student maar mag hij dat trimester maar maximum 240 uren werken.

Hij moet zich ook zo snel mogelijk inschrijven als werkzoekende schoolverlater bij de plaatselijke tewerkstellingsdienst om zijn beroepsinschakelingstijd op te starten.

Eens ingeschreven als werkzoekende schoolverlater mag de jongere werken. De 240-uren regel is niet langer van toepassing en wordt vervangen door het grensbedrag.

De kinderbijslagfondsen passen in het geval van een dubbel statuut (student/werkzoekende schoolverlater) altijd het meest voordelige regime toe.

Lees meer op "Werkzoekende schoolverlater".  

Kortom, kinderbijslag vanaf 18 jaar? Het kan. Het publieke kinderbijslagfonds stelt informatie over uiteenlopende situaties ter beschikking via haar website www.famifed.be.