Hans d'Hondt werd verkozen tot Overheidsmanager van het jaar 2018!

De jury van het VVB (Vlaamse vereniging voor Bestuur en Beleid) heeft dit jaar gekozen om het uitstekende werk van Hans d'Hondt als voorzitter van de FOD Financiën in de verf te zetten.

Onze Administrateur-generaal, Tania Dekens, mocht, als Overheidsmanager van het jaar 2017, de prijs overhandigen aan Hans d'Hondt tijdens de ceremonie van 28 januari 2019.

Proficiat aan Ignace Desomer, Voorzitter van het Rekenhof, die de Carrièreprijs in de publieke sector in de wacht sleepte.