FamiStat, het nieuwe statistiekportaal van FAMIFED

Last minute: de cijfers van 31/12/2015 zijn beschikbaar op het portaal!

De huidige context van de regionalisering heeft de kinderbijslag sterk veranderd. De bevoegdheid wordt overgedragen aan de vier deelentiteiten en de algemene kinderbijslagwet heeft de stelsels van de werknemers, zelfstandigen en openbare sector eenvormig gemaakt. Al die veranderingen wijzigen eveneens de structuur van de halfjaarlijks opgestelde statistieken. Daarom heeft FAMIFED besloten om een heel nieuw statistiekportaal te creëren: FamiStat.

Het nieuwe statistiekportaal zit in een nieuw modern jasje, is gebruiksvriendelijk en ligt daardoor in het verlengde van de website van FAMIFED. Bepaalde gegevens zijn in de vorm van grafieken weergegeven voor een beter begrip en elke tabel geeft bovendien een overzicht per entiteit. Het portaal neemt de oude statistieken (voor 2015) niet op, maar die blijven beschikbaar via de website van FAMIFED.

De statistische gegevens van het nieuwe portaal worden geleidelijk aan gepubliceerd. Vanaf nu kan je de tabellen en grafieken van de telling van de kinderbijslag raadplegen, met name alle effectieven van de Belgische kinderbijslag voor de kinderen opgevoed in België of het buitenland. De twee andere statistieken (buiten België opgevoede kinderen en de rechthebbenden met een andere nationaliteit) worden de komende maanden gepubliceerd.

Het nieuwe statistiekportaal Famistat is bereikbaar via het tabblad “Professionelen”.