FamiPedia ondergaat een metamorfose !

Om het jaar 2016 in schoonheid in te zetten, dost FamiPedia zich uit met een eenvoudige interface en een stijl aangepast aan die van de FAMIFED-website. Deze elektronische gegevensdatabank is een referentie voor iedereen die professioneel actief is in de sector van de kinderbijslag.

Sinds 2012 omvat FamiPedia alle regelgeving inzake kinderbijslag. Het luik Reglementering bevat naast de zuivere regelgeving (wetten, uitvoeringsbesluiten, omzendbrieven) ook praktische richtlijnen, zoals dienstbrieven en informatienota's, Europese verordeningen, Internationale overeenkomsten en Internationale richtlijnen.

Het luik Thema's bevat de volledige regelgeving met betrekking tot de kinderbijslag in de vorm van rubrieken die de levenscirkel van de gezinsbijslag volgen. Verschillende thema's (bv. kinderbijslag, co-ouderschap, betalingen, …) worden op een bevattelijke manier aangekaart. In de index hebben alle termen een definitie gekregen die gemakkelijk te vinden is via de zoekmotor.

Bovendien evolueert FamiPedia voortdurend mee met de de diverse aanpassingen aan de wetgeving dankzij de bijdrage van vele deskundigen.

Meer info? Surf naar FamiPedia via het het Luik Professionelen.