FAMIFED zoekt animatoren voor de kinderopvang tijdens de zomer! (inschrijvingen zijn afgesloten)

Zoek je een leuke zomerjob ? Heb je een monitorbrevet of ben je gelijkaardig door ervaring (jeugdbeweging, studies als opvoeder, … ) ? Ben je gemotiveerd ?

FAMIFED zoekt studenten (vanaf 16 jaar) voor haar kinderopvang tijdens de zomer.

Het gaat om de volgende periodes:

  • van 4 juli tot 8 juli
  • van 11 juli tot 20 juli
  • en van 22 augustus tot 26 augustus

Hoeveel ga je verdienen ?

De maandwedde komt overeen met de basiswedde zonder dienstjaren van een medewerker niveau D, namelijk € 1 736 bruto per maand, plus een maaltijdvergoeding van € 3,41 per dag, die samen met de wedde wordt uitbetaald.

Studenten uit het hoger onderwijs (bachelor) genieten een wedde die overeenkomt met de basiswedde zonder anciënniteit van een medewerker niveau C, hetzij € 1 913,19 bruto per maand, plus een maaltijdvergoeding van € 3,41 per dag

Zin om te solliciteren ?

Vul het inschrijfformulier in en stuur het uiterlijk op 23 mei 2016 naar de Sociale Dienst samen met de volgende documenten:

  • een attest waaruit blijkt dat het quotum van 50 werkdagen studentenjob niet is overschreden.  Meer informatie vind je via deze link.
  • een inschrijvingsbewijs van een school voor het academiejaar 2015-2016 (een studentenkaart volstaat niet).

Per post naar

FAMIFED
Sociale Dienst
Trierstraat 70
1000 Brussel

Per mail naar luc.devos@famifed.be.