FAMIFED stelt zich ten dienste van professionals

Deze herfst, organiseert het publieke kinderbijslagfonds FAMIFED over heel België een twaalftal infosessies over Gewaarborgde gezinsbijslag. De sessies zijn bedoeld voor iedereen die professioneel in aanraking komt met de meest kwetsbare gezinnen van onze samenleving. FAMIFED is trouwens als enige instelling bevoegd voor de uitbetaling van deze gezinsbijslag.

Gewaarborgde gezinsbijslag (GGB) is een bijslag voor gezinnen die geen recht op kinderbijslag kunnen openen in een ander regime (werknemers, zelfstandigen, invalide, enz.). Tijdens de infosessies leggen experten van FAMIFED de regelgeving van gewaarborgde gezinsbijslag uit. Ze geven ook informatie over de tool myFAMIFED, een online portaal dat gezinnen een veilige toegang verschaft tot de gegevens in hun kinderbijslagdossier bij FAMIFED. Aan het einde van de dag worden er ook enkele praktijkvoorbeelden behandeld zodat de professionals de kans krijgen om samen de regelgeving in praktijk te brengen.

Met deze infosessies beantwoordt het publieke kinderbijslagfonds aan een informatiebehoefte die leeft bij verschillende zorginstellingen zoals OCMW's, Huizen van het Kind, Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW). Voor hen is het toepassen van de strikte spelregels van deze bijzondere toeslag niet altijd evident.

Meer info? Surf naar de website van FAMIFED > Geen inkomen.