FAMIFED na de kinderbijslaghervorming

Als gevolg van de 6de Staatshervorming nemen Vlaanderen, Wallonië en de Duitstalige Gemeenschap vanaf 1 januari 2019 het beheer en de uitbetaling van de kinderbijslag in handen. Brussel volgt op 1 januari 2020.

Wat betekent die hervorming van de kinderbijslag concreet voor de gezinnen?

Vanaf 1 januari 2019 (2020 in Brussel) bepaalt de woonplaats van je kind welke regio jouw kinderbijslag uitbetaalt. Elke regio tekent een eigen nieuw systeem uit. In de rubriek Mijn kinderbijslag in 2019 vind je een overzicht van wat er verandert regio per regio. 

En wat gebeurt er met FAMIFED?

Het publieke kinderbijslagfonds blijft bestaan in de verschillende regio's, maar in elke regio onder een andere naam: 

Het zijn nieuwe kinderbijslagfondsen, maar met bekende gezichten. De mensen die nu bij FAMIFED werken, verhuizen immers mee naar de regio's. Zo kan je blijven genieten van hun kennis en expertise inzake kinderbijslag.