Experten buigen zich over de sociale toeslagen

Op donderdag 14 juni organiseerde FAMIFED, Federaal agentschap voor de kinderbijslag, zijn 5e studievoormiddag met als thema de automatische rechtentoekenning op basis van fiscale gegevens. Een honderdtal specialisten uit de sector, onderzoekers en organisaties, maar ook OCMW's van verschillende gemeentes hebben zich over het onderwerp gebogen.

Sinds de hervorming in 2015 worden de sociale toeslagen uitbetaald op basis van inkomen van het lopend jaar. De definitieve toekenning gebeurt 2 jaar later op basis van het fiscaal aanslagbiljet ontvangen in 2017 voor de inkomsten 2015.  Volgens de cijfers werd in 2017 € 281.111.466,97 aan sociale toeslagen uitbetaald. Na verificatie van de belastinginkomsten van mensen die in 2015 voorlopig een sociale toeslag hebben ontvangen, blijkt dat dat in 82.32% van de gevallen terecht was. De automatische rechtentoekenning liet bovendien een vermindering toe van het fenomeen van de non take-up.

Meer info: lees het persbericht van FAMIFED.