Een spetterend 2018!

Spetterend 2018

Op naar 2018!

2018 wordt een overbruggingsjaar voor het beheer van de kinderbijslag. De 6de Staatshervoming besliste over een regionalisering van de kinderbijslag. Om dat uit te voeren, werkt iedere deelentiteit (Vlaamse en Duitstalige Gemeenschap, Waals Gewest en GGC, Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie) op dit moment aan een nieuwe kinderbijslagregeling die is aangepast aan de specifieke noden van haar inwoners.

In de toekomst kan de kinderbijslag verschillen van regio tot regio. Bovendien zullen gezinnen zelf hun kinderbijslagfonds kiezen.

In 2018 blijft het publieke kinderbijslagfonds FAMIFED een betrouwbare partner voor het gezin door iedereen goed te informeren over de toekomstige veranderingen. Ook blijft het garant staan voor een gepersonaliseerde dienstverlening aan de gezinnen wiens kinderbijslagdossier het beheert.

In afwachting van wat de toekomst brengt, wenst FAMIFED ieder gezin het allerbeste toe voor het nieuwe jaar.