Een professioneel avontuur in het buitenland?

Je werkgever in België geeft je een kans om je werkzaamheden tijdelijk in het buitenland uit te voeren? Of kies je er als zelfstandige voor om tijdelijk in het buitenland te gaan werken? … Dat is ongetwijfeld het begin van een mooi avontuur! Toch maak je je waarschijnlijk wat bedenkingen over de impact op je gezin: huisvesting, job van je partner, … en de kinderbijslag voor jouw kinderen.

Zolang je je sociale bijdragen betaalt in België, is het mogelijk om het recht op Belgische kinderbijslag te behouden. Meer nog, ook als je in verwachting bent op het moment van vertrek en je bevalt in het buitenland, is het mogelijk om het Belgische kraamgeld te krijgen.

Ben je gedetacheerd naar één van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte (EER) ?

Je behoudt je recht op Belgische kinderbijslag op voorwaarde dat je de nationaliteit hebt van één van de lidstaten van de EER. Dat recht blijft bestaan voor 2 jaar, maar kan in bepaalde omstandigheden verlengd worden tot 5 jaar.

Jouw land van bestemming ligt niet binnen de EER, maar heeft wel een bilateraal akkoord?

Buiten de EER heeft België met een aantal landen bilaterale akkoorden afgesloten (Marokko, Tunesië, Algerije, Macedonië, …). Elk akkoord heeft specifieke voorwaarden. Neem dus best contact op met je dossierbeheerder bij FAMIFED om jouw persoonlijke situatie te onderzoeken. Zijn gegevens vind je via myFAMIFED of op de briefwisseling met FAMIFED.

Wordt je naar een land gestuurd dat geen lid is van de EER én waar België geen bilateraal akkoord mee heeft afgesloten?

Het recht op Belgische kinderbijslag of kraamgeld is verzekerd voor een duur van maximum 6 maanden. In uitzonderlijke situaties kan dit verlengd worden met opnieuw 6 maanden. Je neemt in alle geval best contact op met je dossierbeheerder bij FAMIFED om jouw persoonlijke situatie te onderzoeken. Zijn gegevens vind je via myFAMIFED of op de briefwisseling met FAMIFED.

Meer info? Detachering in het buitenland.