Dreigingsniveau : stand van zaken voor de kantoren te Brussel !

Gezien de moeilijke situatie te Brussel blijven onze kantoren  tot nader orde gesloten voor het publiek.

Als blijkt dat er aan het einde dag een beslissing is genomen in verband met de heropening van de metrostations, herneemt men het werk in de kantoren te Brussel.
Belangrijk. Men stelt alles in het werk zodat de uitbetaling van de kinderbijslag doorgaat volgens de geplande kalender (zie betaalkalender).