Denk aan het controleformulier P7 !

Is je kind 18 jaar of ouder en volgt het hogere studies bij de Franstalige Gemeenschap, dan heb je een controleformulier voor je kinderbijslag ontvangen (P7) van je kinderbijslagfonds.

Vul dit formulier in en stuur het vóór 21 december terug om een onderbreking van de uitbetaling te vermijden. Voeg het inschrijvingsbewijs van de school toe.

Wat als mijn kind ingeschreven is in de Nederlandstalige Gemeenschap? De school stuurt automatisch de nodige gegevens naar het kinderbijslagfonds. 

Wat als mijn kind een tegemoetkoming ontvangt voor een handicap? Pas als je kind 21 jaar wordt, zal je recht op kinderbijslag worden gecontroleerd via het controleformulier P7. 

Heb je vragen?

Neem  contact op met je dossierbeheerder. Zijn gegevens vind je op de briefwisseling met FAMIFED of via je persoonlijke myFAMIFED-account.