De kinderen in België zonder Belgische kinderbijslag

Donderdag 23 november organiseerde FAMIFED, het Federaal agentschap voor de kinderbijslag, zijn vierde studievoormiddag. Een honderdtal experten uit de sector, onderzoekers, verenigingen maar ook OCMW's van verschillende gemeentes, buigen zich over het thema van Belgische kinderen die geen Belgische kinderbijslag ontvangen.

Er zijn meer dan 96.000 kinderen onder de 18 jaar met een domicilie in België (4.14% van het totaal aantal kinderen jonger dan 18 in België) die om verschillende redenen geen Belgische kinderbijslag ontvangen (kinderen van grensarbeiders ontvangen kinderbijslag in een buitenlands regime, kinderen ontvangen soms ook kinderbijslag in een internationaal regime als tenminste 1 van beide ouders aan een internationale instelling werkt, enz.).

Uiteindelijk komt men tot een raming van tussen 5.000 en 11.000 kinderen (tussen 0,25 % en 0,49 % van de kinderen jonger dan 18 in België) die een impact ondervinden van de zogenaamde non take-up: er is wel degelijk recht op kinderbijslag voor deze kinderen, maar dat recht wordt niet opgenomen ofwel omdat de ouders niet op de hoogte zijn van het recht op kinderbijslag, ofwel omdat de ouders het administratief te complex vinden om de kinderbijslag aan te vragen. Sommigen kinderen hebben geen recht op kinderbijslag omdat ze eenvoudigweg niet voldoen aan de voorwaarden.

Meer info: lees het persbericht van FAMIFED of raadpleeg de volledige studie.