Belangrijk: inschrijving werkzoekende schoolverlater!

Heeft je kind zijn studies afgerond? Om toch recht te hebben op kinderbijslag moet hij zich voor 1 augustus inschrijven als werkzoekende schoolverlater bij de plaatselijke tewerkstellingsdienst. Op dat moment wordt zijn beroepsinschakelingstijd opgestart en kan FAMIFED, het publieke kinderbijslagfonds, nog maximaal 12 maanden kinderbijslag uitbetalen.

Heeft je kind een herexamen? Hij kan zich inschrijven als werkzoekende schoolverlater voor 1 augustus, maar het recht op 360 dagen kinderbijslag begint pas te tellen de dag na het herexamen. 

Als je kind begint te werken, is er geen recht meer op kinderbijslag. 

Hoe moet mijn kind zich inschrijven?

  • In Vlaanderen: VDAB
  • In Wallonië: FOREM
  • In Brussel: ACTIRIS
  • In het Duitstalige landsgedeelte: ADG

Als je kind zich laattijdig inschrijft, begint de toekenningsperiode voor de kinderbijslag vanaf de dag dat hij zich inschrijft. Ze eindigt 360 dagen nadat hij zich had moeten inschrijven. Je verliest het recht op kinderbijslag voor de periode dat hij niet ingeschreven was.

Als je kind zich niet inschrijft dan is er recht op kinderbijslag tot:

  • het einde van de maand waarin hij de lessen stopzet;
  • het einde van de laatste maand waarin hij vakantie heeft als hij de lessen tot het einde van het schooljaar gevolgd heeft. In het middelbaar of niet-hoger onderwijs loopt die vakantie tot 31 augustus, in het hoger onderwijs tot 30 september.

Lees hier alle info over het recht op kinderbijslag tijdens de beroepsinschakelingstijd.