Belangrijk bericht voor jongeren in de beroepsinschakelingstijd

De regelgeving over werkzoekende schoolverlaters is recent gewijzigd, wat gevolgen heeft voor het recht op kinderbijslag.
Als je beroepsinschakelingstijd verlengd is in afwachting van twee positieve evaluaties, kan je verder recht hebben op kinderbijslag als je aan de directeur van het plaatselijke RVA-kantoor ten laatste 6 maanden en 15 werkdagen na de negatieve evaluatie om een nieuwe evaluatie vraagt.

Opgelet! Doe je die aanvraag bij de RVA niet uit eigen beweging en binnen de termijn, dan wordt tijdens de verlenging van de beroepsinschakelingstijd geen kinderbijslag toegekend en wordt eventueel betaalde kinderbijslag teruggevorderd.

Meer informatie? Lees op de website de rubriek Kindsituatie > Werkzoekende schoolverlater.