Aangepaste procedure voor werkzoekende schoolverlater

Je zoon of dochter wordt beschouwd als een werkzoekende schoolverlater als hij zijn studies heeft beëindigd en jonger is dan 25. De ouders hebben onder bepaalde voorwaarden nog recht op kinderbijslag en dat voor tenminste 360 dagen.

In het kader van de 6de Staatshervorming hebben de gewestelijke tewerkstellingsdiensten een aantal wijzigingen doorgevoerd in de evaluatie en opvolging van jonge (ingeschreven) werkzoekenden en dat heeft ook gevolgen voor de kinderbijslagreglementering.

Ter info, de volgende diensten zijn bevoegd voor de opvolging van werkzoekende schoolverlaters: VDAB (Vlaanderen), FOREM (Wallonië), Actiris/RVA (Brussel) en Arbeitsamt (Duitstalige Gemeenschap). 

Wat verandert er concreet en wat zijn de voorwaarden om het recht op kinderbijslag te behouden ?

De jongere moet zich nog steeds zo snel mogelijk laten inschrijven als werkzoekende bij de plaatselijke tewerkstellingsdienst (zie boven). Vanaf het moment dat hij is ingeschreven, start een beroepsinschakelingstijd van 360 dagen en blijft het recht op kinderbijslag behouden zolang hij niet meer dan € 530,49 bruto per maand verdient.

Na 360 dagen stuurt het kinderbijslagfonds een formulier P20 met bijgevoegd een briefmodule BIT_1. Het formulier P20 is een controle formulier dat polst naar de inkomsten van de  werkzoekende schoolverlater. De briefmodule BIT_1 onderzoekt of er recht op kinderbijslag is tijdens de (mogelijke) verlenging van de beroepsinschakelingstijd.

Er zijn 2 mogelijke scenario's :

  • De jongere behaalde reeds twee positieve evaluaties: je stuurt enkel de P20 ingevuld terug. De jongere kan dan via die tewerkstellingsdienst recht openen op een inschakelingsuitkering. Als de inschakelingsuitkering wordt toegekend, stopt het recht op kinderbijslag.

Klik op jouw regio voor meer info over de inschakelingsuitkering in Vlaanderen, Wallonië, Brussel en de Duitstalige Gemeenschap.

  • De jongere behaalde nog geen twee positieve evaluaties: je stuurt de P20 ingevuld terug samen met BIT_1 én een kopie van de meest recente evaluatie van de plaatselijke tewerkstellingsdienst. De jongere komt niet in aanmerking voor een inschakelingsuitkering. Zijn beroepsinschakelingstijd wordt verlengd en tijdens die verlengde beroepsinschakelingstijd is het nog mogelijk om het recht op kinderbijslag  te behouden onder bepaalde voorwaarden.

Let op, de voorwaarden om recht te hebben tijdens de verlengde beroepsinschakelingstijd zijn de volgende:

  • De werkzoekende schoolverlater moet verder deelnemen aan evaluatiegesprekken ingesteld door de Gewestelijke Diensten voor Arbeidsbemiddeling(VDAB, Forem, ADG) of de RVA en  SPONTAAN elk evaluatieresultaat (negatief of positief) van de plaatselijke tewerkstellingsdienst meedelen aan het kinderbijslagfonds.
  • Als de plaatselijke tewerkstellingsdienst vaststelt dat de werkzoekende schoolverlater niet beschikbaar is voor de arbeidsmarkt,  dan wordt zijn inschrijving afgesloten. De beroepsinschakelingstijd wordt stopgezet en bijgevolg wordt de kinderbijslag niet meer uitbetaald.
  • Het recht op kinderbijslag stopt als de jongere zijn studies hervat of een inschakelingsuitkering ontvangt.
  • Het recht op kinderbijslag eindigt op het einde van de maand waarin het tweede positieve evaluatiegesprek plaatsvond.

Meer weten over de rechten en plichten van de werkzoekende schoolverlater ? Klik hier.