40 Jaar OCMW

Op 15 december 2016 is FAMIFED aanwezig op de beurs "40 jaar OCMW". De POD Maatschappelijke integratie, ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting,  nam het voortouw in de organisatie van dit evenement dat de werking van de OCMW’s en de mensen die ze helpen in de kijker zet.

FAMIFED vertegenwoordigt er samen met andere collega's zoals Fedasil, Belgische federatie van voedselbanken, Straatverplegers vzw, enz. zijn manier van bijstand aan de burger. Voor het publiek kinderbijslagfonds bestaat die dienstverlening enerzijds uit het beheer van het kinderbijslagstelsel zodat het is aangepast aan de noden van iedereen, anderzijds uit het uitbetalen van kinderbijslag aan 1/3 van de Belgische gezinnen, waaronder de minst bedeelden (*2/3 is aangesloten bij privé-kinderbijslagfondsen).

Een van de sprekers op de beurs is professor Jonathan Bradshaw, een onderzoeker met internationale bekendheid in domeinen van sociale zekerheid, levensstandaarden, kinderarmoede en kinderwelzijn.

Het is een dag om inspiratie op te doen, om te luisteren en in discussie te treden met andere professionelen uit de sector. De dag is in het bijzonder interessant voor het agentschap dat zich met name inzet in de strijd tegen kinderarmoede.

Meer info

http://www.40jaarocmw.be/