2de fase overdracht kinderbijslag naar de Gemeenschappen en Gewesten

Begin 2015 is een nieuwe mijlpaal in het proces van de overdracht van de kinderbijslag. Ter herinnering, 1 juli 2014, is de bevoegdheid van de kinderbijslag overgedragen naar de Vlaamse en Duitstalige Gemeenschap, naar het Waalse Gewest en naar de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad. Tegelijkertijd, en om overeen te komen met het nieuwe landschap van de kinderbijslag, is RKW van naam verandert naar FAMIFED, het Federaal agentschap voor de kinderbijslag. Er is eveneens een nieuwe website, met toegang via de verschillende regio's, gelanceerd.

Op 1 januari 2015 zijn de financiële middelen overgedragen maar er verandert niets voor de gezinnen! FAMIFED beheert de betalingen van haar gezinnen tot tenminste 31 december 2015. Daarna kunnen de federale entiteiten beslissen om zelf de betaling en het beheer van de kinderbijslag voor hun rekening te nemen. Ze kunnen ook nog tot en met 31 december 2019 bij FAMIFED blijven.