News

Technische update myFAMIFED

Onbeschikbaar

myFAMIFED geeft je toegang tot je kinderbijslagdossier

Nieuwe tool voor de gezinnen: myFamifed !

Uitbetaling jaarlijkse bijslag

Let op ! De kinderbijslag voor de maand juli wordt uitbetaald samen met de jaarlijkse bijslag.

Terugblik op een jaar anders dan de andere !

FAMIFED publiceert zijn jaarverslag 2014

De FAMIFED-website bestaat 1 jaar !

Op 1 juli 2014, exact 1 jaar geleden luidde de 6de Staatshervorming een grondige wijziging van het landschap van de kinderbijslag in. In dat kader zag de vroegere RKW, Rijksdienst  voor Kinderbijslag, haar takenpakket wijzigen en een naamsverandering drong zich op. Vandaag bestaat FAMIFED, het Federaal agentschap voor de kinderbijslag 1 jaar.

Opgelet voor verdachte mails !

Infoflash 17 juin 2015. Federale politie. 

Adreswijziging !

Nieuw correspondentieadres !

FAMIFED zoekt animatoren voor de kinderopvang tijdens de zomer

Animatoren voor kinderopvang

Jobstudenten voor de zomervakantie gezocht !

Vacatures voor studenten (16+)

FAMIFED neemt deel aan DUODay en ondersteunt personen met een handicap!

Op donderdag 26 maart neemt FAMIFED deel aan de eerste nationale editie van DUODay. Die dag verwelkomt het Agentschap personen met een handicap binnen haar diensten.

Pagina's