News

Problemen bij De Post

Staking bij De Post

FAMIFED neemt deel aan Zuiddag !

FAMIFED neemt deel aan Zuiddag !

Betalen we kinderbijslag voor kinderen opgevoed buiten België?

Lees hier het persbericht !

FAMIFED zet in op veilige wachtwoorden !

FAMIFED doet mee aan de nationale European Cyber Security Month 2015 !

Naar één publiek kinderbijslagfonds

Naar één publiek kinderbijslagfonds ?

Technische update myFamifed

Onbeschikbaar

Wijziging aan recht op kinderbijslag voor werkzoekende schoolverlater

Het recht op kinderbijslag voor de werkzoekende schoolverlater jonger dan 21 wijzigde op 1 september 2015. Dat is het gevolg van een wijziging die de RVA doorvoerde inzake de reglementering van de beroepsinschakelingstijd. 

Technische update myFAMIFED

Onbeschikbaar

myFAMIFED geeft je toegang tot je kinderbijslagdossier

Nieuwe tool voor de gezinnen: myFamifed !

Uitbetaling jaarlijkse bijslag

Let op ! De kinderbijslag voor de maand juli wordt uitbetaald samen met de jaarlijkse bijslag.

Pagina's