News

Hans d'Hondt werd verkozen tot Overheidsmanager van het jaar 2018!

De jury van het VVB (Vlaamse vereniging voor Bestuur en Beleid) heeft dit jaar gekozen om het uitstekende werk van Hans d'Hondt als voorzitter van de FOD Financiën in de verf te zetten.

Onze Administrateur-generaal, Tania Dekens, mocht, als Overheidsmanager van het jaar 2017, de prijs overhandigen aan Hans d'Hondt tijdens de ceremonie van 28 januari 2019.

Proficiat aan Ignace Desomer, Voorzitter van het Rekenhof, die de Carrièreprijs in de publieke sector in de wacht sleepte.

Studentenjobs voor de periode van 4 tot en met 8 maart 2019 (vijf dagen).

De krokusvakantie komt eraan.

Tijdens deze vakantie biedt FAMIFED studentenjobs aan voor de periode van 4 tot en met 8 maart 2019 (vijf dagen)

FAMIFED enkel bevoegd voor Brussel!

Vanwege de regionalisering is FAMIFED vanaf nu enkel bevoegd voor Brussel. Vlaanderen (Fons) en Wallonië (Famiwal) zijn te bereiken op volgende nummers:

Vlaanderen (Fons): 078 79 00 07

Wallonië (Famiwal): 0800 13 008

Brussel (FAMIFED): 0800 35 950

Wereldforum Sociale Zekerheid 2019

Van 14 tot en met 18 oktober 2019, wordt Brussel gedurende enkele dagen het epicentrum van de wereldwijde sociale zekerheid. 

Vergeet de P7 niet (inschrijvingsbewijs school)!

Is je kind 18 jaar of ouder en volgt het hogere studies bij de Franstalige Gemeenschap, dan heb je een formulier P7 ontvangen.

FAMIFED na de kinderbijslaghervorming

Hervorming

FAMIFED wordt FONS

Groeipakket, de nieuwe Vlaamse kinderbijslag

Wees zen met Phishing: European Cyber Security Month

Wees zen met Phishing: European Cyber Security Month

Belangrijke info

Ons 0800 nummer is tijdelijk niet beschikbaar. Je kan wel rechtstreeks contact opnemen met je eigen dossierbeheerder. Die gegevens vind je terug op de briefwisseling met FAMIFED. We lossen dit zo spoedig mogelijk op en houden je op de hoogte.

In oktober meer kinderbijslag dankzij de indexering

Op 1 september 2018 is de spilindex overschreden wat betekent dat de sociale uitkeringen, waaronder kinderbijslag, geïndexeerd worden in oktober 2018. Het verschil gaat de eerste keer merkbaar zijn bij de uitbetaling van de kinderbijslag van september op 8 oktober.

Pagina's