News

FAMIFED zoekt jobstudenten voor zomer 2019

Jobs !

Persbericht - Geen risico op onderbreking van kinderbijslag voor kinderen met een beperking

Op 9 mei 2019 heeft het Beheerscomité van FAMIFED Brussel in overleg met de bevoegde ministers Céline Frémault en Pascale Smet, beslist dat de Brusselse kinderbijslagfondsen de verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een handicap blijven doorbetalen, ook als een medische beslissing uitblijft als gevolg van een ambtshalve herzieningsprocedure.

Persbericht - De toekomstige Brusselse kinderbijslagregeling is geboren

Als gevolg van de zesde staatshervorming werd de bevoegdheid voor het beheer en de uitbetaling van de kinderbijslag overgedragen naar de deelentiteiten. Sinds 1 juli 2014 is er een overgangsperiode voorzien om die overdracht te vergemakkelijken. Voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie loopt die periode binnenkort af. Vanaf 1 januari 2020 wordt er in Brussel een nieuwe Brusselse kinderbijslagregeling toegepast volgens het systeem dat is vastgelegd in de zopas gepubliceerde ordonnantie.

Definitief groen licht voor de kinderbijslaghervorming in Brussel

Brussel start met de toepassing van het nieuwe kinderbijslagsysteem in januari 2020.

Het Brussels onthaalbureau verhuist!

Vandaag heeft FAMIFED, toekomstig IRISCARE - Famiris, haar nieuwe Brusselse onthaal ingehuldigd! Licht en ruim, speciaal ontwikkeld om de beste kwaliteit te garanderen aan alle Brusselse families. We zijn er klaar voor ... Tot morgen in ons nieuw onthaal, Trierstraat 70!

Goed nieuws! De myFAMIFED applicatie is opnieuw beschikbaar

Kent u myFAMIFED ? Uw beveiligde online toegangspoort naar uw kinderbijslagdossier.

Deze is toegankelijk via onze website en stelt u in staat om contact op te nemen met uw dossierbeheerder, uw betalingen te bekijken en uw persoonlijke gegevens of uw rekeningnummer te raadplegen en te wijzigen.

Ga naar myFAMIFED: https://www.myfamifed.be/eservices/login.html?lang=nl#/

Vraag jouw kraamgeld online aan via onze tool!

Ben je in verwachting van een kleine spruit en wil je graag kraamgeld aanvragen? Je kan dit heel snel en eenvoudig online! Slechts enkele gegevens invullen, and go !! Vraag hier je kraamgeld aan.

Ook je kinderbijslagdossier bij ons beheren is kinderspel, via myFAMIFED ! Ontdek de link hier: https://www.myfamifed.be/

Hans d'Hondt werd verkozen tot Overheidsmanager van het jaar 2018!

De jury van het VVB (Vlaamse vereniging voor Bestuur en Beleid) heeft dit jaar gekozen om het uitstekende werk van Hans d'Hondt als voorzitter van de FOD Financiën in de verf te zetten.

Onze Administrateur-generaal, Tania Dekens, mocht, als Overheidsmanager van het jaar 2017, de prijs overhandigen aan Hans d'Hondt tijdens de ceremonie van 28 januari 2019.

Proficiat aan Ignace Desomer, Voorzitter van het Rekenhof, die de Carrièreprijs in de publieke sector in de wacht sleepte.

Studentenjobs voor de periode van 4 tot en met 8 maart 2019 (vijf dagen).

De krokusvakantie komt eraan.

Tijdens deze vakantie biedt FAMIFED studentenjobs aan voor de periode van 4 tot en met 8 maart 2019 (vijf dagen)

FAMIFED enkel bevoegd voor Brussel!

Vanwege de regionalisering is FAMIFED vanaf nu enkel bevoegd voor Brussel. Vlaanderen (Fons) en Wallonië (Famiwal) zijn te bereiken op volgende nummers:

Vlaanderen (Fons): 078 79 00 07

Wallonië (Famiwal): 0800 13 008

Brussel (FAMIFED): 0800 35 950

Pagina's