Grensarbeider

Woon je in Brussel? Vanaf 1 januari ga je naar www.famiris.brussels voor up-to-date informatie over jouw Brusselse kinderbijslag.

Wanneer ben je een grensarbeider?

Je bent een grensarbeider als je:

 • met je gezin in België woont,
 • werkt in een van de landen van de Europese Unie,
 • dagelijks of toch minstens een keer per week naar huis komt.

Je bent geen grensarbeider als je:

 • werkt voor een Europese instelling, zoals de EU, in of buiten België.
 • thuis werkt voor een buitenlandse firma.
 • in België gedetacheerd bent door een buitenlandse firma.

Meer info: Detachering in het buitenland

Kinderbijslagregeling voor grensarbeiders

Je kan recht hebben op kinderbijslag in een speciale regeling voor grensarbeiders als je geen recht op kinderbijslag hebt in:

 • België
 • Het land waar  je werkt

Voorbeeld

Steve en Annie wonen in België en werken in Nederland. Volgens de Nederlandse wetgeving kunnen ze geen kinderbijslag meer krijgen voor Tom, hun 19-jarige studerende zoon. In principe zouden ze geen recht kunnen hebben op Belgische kinderbijslag omdat ze niet in België werken. In Nederland is er echter geen recht voor kinderen ouder dan 18, terwijl er in België een potentieel recht is voor kinderen tot 25 jaar. Een recht op kinderbijslag in de Belgische grensarbeidersregeling zou dus kunnen onderzocht worden als er geen enkel ander recht is. Als Steve of Annie in België zou werken, zou Belgische kinderbijslag in de klassieke regeling bij voorrang verschuldigd geweest zijn.

Voor de kinderen van grensarbeiders zijn dezelfde voorwaarden van toepassing als voor kinderen van werknemers in België.

Een grensarbeider kan ook kraamgeld of een adoptiepremie aanvragen.

Waar vragen grensarbeiders hun kindergeld aan?

De aanvraag moet gedaan worden bij de provinciale bureaus van FAMIFED.

 • Nederlandstalige grensarbeiders doen een aanvraag bij PB Hasselt
 • Franstalige grensarbeiders doen een aanvraag bij PB Luxemburg
 • Duitstalige grensarbeiders doen een aanvraag bij PB Eupen

Formulieren

 • Verklaring Grensarbeider - GA
 • Aanvraagformulier om kinderbijslag voor grensarbeids -  AA grensarbeiders
 • Aanvraagformulier kraamgeld - E
 • Aanvraag adoptiepremie - Eter

Waar vragen grensarbeiders hun kraamgeld of adoptiepremie aan?

Afhankelijk van het land waar je werkt heb je wel of geen recht. Neem contact op met je Belgische kinderbijslagfonds om na te gaan of je in aanmerking komt.