Gedetineerde werknemer

Woon je in Brussel? Vanaf 1 januari ga je naar www.famiris.brussels voor up-to-date informatie over jouw Brusselse kinderbijslag.

Kinderbijslagregeling voor gedetineerde werknemers

Als gedetineerde werknemer heb je dezelfde rechten op kinderbijslag als een gewone rechthebbende.

Een gedetineerde werknemer

Je bent van je vrijheid beroofd door:

 • Een veroordeling,
 • Een maatregel van voorlopige hechtenis,
 • Een beslissing bij toepassing van de wet tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten.

Voorwaarden om kinderbijslag te ontvangen

 • Opgesloten zijn in een Belgische gevangenis
 • Verblijven in de gevangenis van Tilburg (Nederland)
 • In een buitenlandse gevangenis verblijven maar een afwijking van de Minister van Sociale Zaken gekregen hebben. Er mag dan geen ander recht op kinderbijslag bestaan.

Extra voorwaarden

 • Detinering in België,
 • in de 12 maanden voor de detinering moet je de voorwaarden vervuld hebben voor 6 maanden kinderbijslag in de werknemersregeling.

De Minister van Sociale Zaken kan ook een afwijking toestaan als je niet aan één van deze voorwaarden voldoet. Je moet dan wel in de 5 jaar voor je detinering minstens 1 maand recht op kinderbijslag gehad hebben.

Aandacht !

Als je geen ouder of stiefouder bent of geen (half-)broer of -zus kan je recht op kinderbijslag openen op voorwaarde dat het kind in je gezin verblijft op het moment van detinering.

Voorbeeld
Walter wordt gedetineerd op 7 april. Zijn kleinzoon Wout woont bij hem en zijn echtgenote Rosa sinds 1 januari. Walter kan recht hebben op kinderbijslag voor Wout.

Als Wout pas op 1 mei in het gezin komt dan kan Walter geen recht op kinderbijslag voor hem openen.

Wie ontvangt de kinderbijslag?

 • De moeder
 • Degene die het kind opvoedt, als de moeder niet in het gezin is.
 • Als beide adoptieouders hetzelfde geslacht hebben of in geval van meemoederschap, ontvangt de oudste van de twee ouders de kinderbijslag. Als deze ouder niet in het gezin is, ontvangt degene die het kind opvoedt de kinderbijslag.

Hoeveel bedraagt de kinderbijslag?

De kinderbijslag wordt aan de gewone schaal betaald.

Basiskinderbijslag
Kind Bedrag
1ste kind € 95,80
2de kind € 177,27
3de kind € 264,67

Leeftijdsbijslag 1ste kind
Kind Bedrag
Kind van 6 tot en met 11 jaar € 16,69
Kind van 12 tot en met 17 jaar € 25,41
Kind van 18 tot en met 24 jaar € 29,29

Leeftijdsbijslag Ander kind
Kind Bedrag
Kind van 6 tot en met 11 jaar € 33,28
Kind van 12 tot en met 17 jaar € 50,86
Kind van 18 tot en met 24 jaar € 64,66

In sommige situaties kan er een toeslag betaald worden. Dit is het geval als je werkloosheidsuitkeringen, een pensioen, of ziekte- of invaliditeitsuitkeringen geniet.

Als je niet meer gedomicilieerd bent op hetzelfde adres als je gezin kan deze toeslag verder betaald worden. Neem hiervoor contact op met je kinderbijslagfonds.

Bij het begin van de detentie moet een attest bezorgd worden aan het kinderbijslagfonds. Elk jaar zal het fonds zo'n attest vragen aan de instelling waar je gedetineerd bent.