Detachering in het buitenland

Woon je in Brussel? Vanaf 1 januari ga je naar www.famiris.brussels voor up-to-date informatie over jouw Brusselse kinderbijslag.

Wat is een detachering?

Je bent gedetacheerd als je Belgische werkgever je uitzendt om je werkzaamheden tijdelijk in het buitenland uit te voeren.

Ook een zelfstandige kan ervoor kiezen zichzelf te detacheren naar het buitenland. 

Zolang je je sociale bijdragen betaalt in België behoud je het recht op kinderbijslag voor je kinderen die mee naar het buitenland verhuizen. Je vraagt daarvoor een afwijking aan bij je kinderbijslagfonds: neem contact op met je dossierbeheerder bij FAMIFED of mail naar info.bemiddeling@famifed.be

Let op!

  • Indien er in het land waar je bent gedetacheerd een recht bestaat op kinderbijslag, kan het recht op Belgische kinderbijslag een aanvullend recht worden.
  • Kinderen die geboren worden tijdens de periode van detachering kunnen ook recht hebben op Belgische kinderbijslag/kraamgeld.

Detachering naar een  EER-lidstaat

Er kan recht zijn op Belgische kinderbijslag en/of kraamgeld.

  • De gedetacheerde moet daarvoor de nationaliteit hebben van 1 van de betrokken lidstaten. Heeft de gedetacheerde een dubbele nationaliteit? Dan is het voldoende om voor één van beide in aanmerking te komen.
  • Het recht op kinderbijslag bestaat voor een maximumperiode van 2 jaar die kan verlengd worden tot maximum 5 jaar.

Detachering naar een land waarmee België een bilateraal akkoord heeft

België heeft met een aantal landen die niet tot de EER behoren een bilateraal akkoord afgesloten (bv. Marokko, Tunesië, Algerije, Macedonië, …). Elk akkoord heeft specifieke voorwaarden wat betreft recht op Belgische kinderbijslag of kraamgeld. Ook de maximum verblijfsduur wordt per akkoord bepaald.

Voor meer informatie contacteer onze dienst Bemiddeling (info.bemiddeling@famifed.be)

Detachering naar een land buiten de EER waarmee België geen bilateraal akkoord heeft 

Er is recht op Belgische kinderbijslag/kraamgeld voor een maximumduur van 6 maanden. Dit kan uitzonderlijk verlengd worden met opnieuw 6 maanden.

Welke landen maken deel uit van de EER?

België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Tsjechië, Slovakije, Slovenië, Spanje, Verenigd Koninkrijk en Zweden.