Mijn kind woont zelfstandig

Woon je in Brussel? Vanaf 1 januari ga je naar www.famiris.brussels voor up-to-date informatie over jouw Brusselse kinderbijslag.

Kinderen die zelfstandig wonen hebben recht op kinderbijslag.

Je kunt zelf je kinderbijslag krijgen als je:

  • Het kind is gehuwd
  • Het kind is zelf bijslagtrekkende voor één of meer van zijn kinderen
  • Het kind is ontvoogd
  • Het kind heeft de leeftijd van 16 jaar bereikt en woont niet meer bij de moeder of de persoon die instaat voor de opvoeding

In de eerste twee situaties mag je niet samenwonen met iemand die in je onderhoud en je opvoeding voorziet of hiertoe geacht wordt, anders krijgt die persoon de kinderbijslag.

Als je aan begeleid zelfstandig wonen doet krijg je vanaf 18 jaar zelf je kinderbijslag. Daarvoor wordt er betaald zoals voor geplaatste kinderen.

Je kan vragen om de kinderbijslag verder te betalen aan je ouders, schoonouders of stiefouders. Soms is dat voordeliger, omdat je dan nog meegeteld wordt in het gezin.