Mijn kind is jonger dan 18 jaar

Woon je in Brussel? Vanaf 1 januari ga je naar www.famiris.brussels voor up-to-date informatie over jouw Brusselse kinderbijslag.

Onvoorwaardelijk recht

Je kind heeft onvoorwaardelijk recht op kinderbijslag tot 31 augustus van het jaar waarin het 18 wordt (tot het einde van de leerplicht). Na 31 augustus kan het nog recht hebben op kinderbijslag onder bepaalde voorwaarden.

Zo kan je kind tot 18 jaar werken zonder gevolgen voor de kinderbijslag.

Voorbeeld
Manon wordt 18 jaar in oktober. De kinderbijslag wordt zonder voorwaarden toegekend tot 31 augustus en mét voorwaarden vanaf 1 september.

Leerplicht in België

In België geldt de leerplicht van 6 tot 18 jaar. Tijdens die periode wordt kinderbijslag betaald. Tot 18 jaar wordt het schoolbezoek niet gecontroleerd via een formulier.

Van 6 tot 15 jaar

Je kind moet voltijds onderwijs volgen.

Van 16 tot 18 jaar

Je kind kan deeltijds onderwijs volgen: deeltijds secundair onderwijs, een opleiding erkend door de gemeenschappen.

Voor de Vlaamse Gemeenschap: www.ond.vlaanderen.be
Voor de Franse Gemeenschap: www.enseignement.be
Voor de Duitstalige Gemeenschap: www.dglive.be

Is er recht op kinderbijslag in België als mijn kind in het buitenland studeert?

Om recht te hebben op kinderbijslag moet je kind in principe in België verblijven, behalve als:

  • het studeert in een land waar de Europese verordeningen inzake sociale zekerheid van toepassing zijn. De landen van de Europese Economische Ruimte: Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechische Republiek, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, Zweden en Zwitserland.
  • het in een uitwisselingsprogramma in het kader van een Europees project zit (Erasmus, …) dat globaal aan dezelfde voorwaarden voldoet als een student die de lessen volgt in België;
  • het studeert buiten België met een studiebeurs van een Belgische of buitenlandse instelling;
  • het studeert in een land waarmee België een bilaterale overeenkomst heeft afgesloten: Algerije, Marokko, Tunesië, Turkije en de landen van ex-Joegoslavië
  • je buiten België gedetacheerd bent maar onderworpen blijft aan de Belgische sociale zekerheid en je gezin met jou in het buitenland verblijft (bijvoorbeeld: diplomatieke post).

In alle andere gevallen kan de minister van Sociale Zaken een afwijking op de regels toestaan en de voorwaarden, het bedrag en de toekenningsperiode van de kinderbijslag bepalen.

Aandacht!

  • De student mag geen recht hebben op kinderbijslag in het land waar hij studeert.
  • De (stief)ouder(s) of partner mogen niet werken in het land waar het kind studeert (behalve bij detachering van de ouder buiten België).
  • De jongere moet in principe gedomicilieerd blijven in België (behalve bij detachering van de ouder buiten België).