Mijn kind heeft een handicap of aandoening

Woon je in Brussel? Vanaf 1 januari ga je naar www.famiris.brussels voor up-to-date informatie over jouw Brusselse kinderbijslag.

Toeslag voor kinderen met een handicap of aandoening

Tot de maand waarin een kind met een handicap 21 jaar wordt, kan je een toeslag krijgen.

Deze toeslag komt bovenop:

 • De gewone kinderbijslag
 • De leeftijdsbijslag
 • De sociale toeslag die je krijgt als langdurig werkloze, zieke of invalide of gepensioneerde
 • Éénoudertoeslag
 • De verhoogde wezenbijslag

Zie ook

Toeslag voor kinderen met een handicap

Wanneer heb je recht op de toeslag ?

Een arts van de FOD Sociale Zekerheid bepaalt of je kind recht heeft op een toeslag.

Er wordt rekening gehouden met deze 3 pijlers:

 • De lichamelijke en geestelijke gevolgen van de aandoening
 • De gevolgen voor de deelname aan het dagelijkse leven (mobiliteit, leervermogen, lichaamsverzorging, …)
 • De gevolgen voor het gezin (medische behandeling, verplaatsingen, aanpassing van de leefomgeving, …)

Aan elk van deze pijlers worden punten toegekend. Je kind krijgt een toeslag als:

 • Het minstens 4 punten behaalt in de eerste pijler.
 • Of minstens 6 punten krijgt in de drie pijlers samen.

Hoe vraag je de toeslag aan ?

Neem contact op met je kinderbijslagfonds. Het fonds stuurt jouw aanvraag door naar de FOD Sociale Zekerheid die je op zijn beurt een brief stuurt met richtlijnen om online, via MyHandicap, een formulier in te vullen. Je kan dat formulier ook laten invullen door je ziekenfonds of door een sociaal assistent van de FOD bij de gemeente.

Op basis van de gegevens in dat formulier zal de FOD

 • de handicap van je kind evalueren,
 • je kind uitnodigen voor een medisch onderzoek waarbij een arts de handicap aan de hand van vastgelegde criteria bepaalt.

De arts deelt zijn beslissing mee aan het gezin en het kinderbijslagfonds. De eventuele toeslag wordt maandelijks met de gewone kinderbijslag betaald vanaf de maand die volgt op de datum die de FOD Sociale Zekerheid op de beslissing vermeldt

Wat als...

Je kind wordt 21 jaar

Als je kind nog verder studeert, een leercontract heeft of werkzoekende is, wordt de gewone kinderbijslag betaald.

Er is geen recht meer op de toeslag op de kinderbijslag.

Zodra je kind 20 jaar is kan je een tegemoetkoming aanvragen bij de FOD Sociale Zekerheid via de gemeente of online via de applicatie MyHandicap.

Je kind werkt

Een kind, erkend door de FOD Sociale Zekerheid als kind met een handicap of aandoening, heeft onvoorwaardelijk recht op de gewone kinderbijslag en de toeslag tot 31 augustus van het jaar waarin hij 18 jaar wordt.

Vanaf 1 september van het jaar waarin je kind 18 jaar wordt, breng je het kinderbijslagfonds op de hoogte. De medische dienst van de FOD Sociale Zekerheid zal beslissen of de handicap opnieuw geëvalueerd moet worden.

Het kind blijft het recht op de toeslag behouden in volgende gevallen:

 • Werkt in een beschutte werkplaats
 • Werkt met een IBO-contract
 • Werkt met een leercontract of een beroepsinlevingsovereenkomst, en zijn inkomen niet hoger is dan € 551,89 bruto per maand
 • Studeert, en werkt met een gewoon werknemerscontract, of als zelfstandige. Dit mag maximum 240 uren per kwartaal, en onbeperkt tijdens de zomervakantie tussen twee schooljaren.
 • Een sociale uitkering krijgt na één van bovenstaande activiteiten, of een wachtuitkering krijgt.
 • Deeltijds onderwijs volgt en zijn inkomen niet hoger is dan € 551,89 bruto per maand

De toestand van je kind verandert of je bent niet akkoord met de beslissing

Als de toestand van je kind verandert, vraag je bij het kinderbijslagfonds een nieuw onderzoek aan. Mogelijk heb je recht op een hoger bedrag. Een inschrijving als werkzoekende, leidt niet tot een nieuw onderzoek.

De medische dienst van de FOD Sociale Zekerheid nodigt uw kind uit voor een nieuw onderzoek. Hij deelt zijn beslissing mee aan u en aan het kinderbijslagfonds. Het kinderbijslagfonds voert de beslissing uit en informeert u hierover.

Als je niet akkoord gaat met de beslissing gemaakt door de medische dienst van de FOD Sociale Zekerheid over de handicap van je kind, kan je in beroep gaan bij de arbeidsrechtbank van uw woonplaats.

Hoeveel bedraagt de toeslag ?

Bij de huidige berekening van de toeslag voor kinderen met een handicap of aandoening is het bedrag afhankelijk van de ernst van de gevolgen van de aandoening.

Aantal Bedrag
minstens 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de drie pijlers € 84,01
6 - 8 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler € 111,89
6 - 8 punten over de drie pijlers en ten minste 4 punten in de 1ste pijler  € 431,00
9 - 11 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler € 261,10
9 - 11 punten in de drie pijlers en ten minste 4 punten in de 1ste pijler € 431,00
12 - 14 punten over de drie pijlers € 431,00
15 - 17 punten over de drie pijlers € 490,07
18 - 20 punten over de drie pijlers € 525,08
+ 20 punten over de drie pijlers € 560,08

En verder?

 • Als je geen recht hebt op kinderbijslag, dan kan je voor een kind met een handicap of aandoening kinderbijslag aanvragen bij FAMIFED
 • Als de beslissing van de FOD Sociale Zekerheid afloopt, zal u door hen uitgenodigd worden voor een nieuw onderzoek.
 • Voor meer informatie over de toeslagen voor kinderen met een handicap of aandoening en andere uitkeringen voor personen met een handicap kunt u terecht op de website van de FOD Sociale zekerheid.