(Maandelijkse) leeftijdsbijslag

Woon je in Brussel? Vanaf 1 januari ga je naar www.famiris.brussels voor up-to-date informatie over jouw Brusselse kinderbijslag.

Wat is de (maandelijkse) leeftijdsbijslag?

Zodra een kind 6 jaar is, wordt de kinderbijslag verhoogd met een leeftijdsbijslag.

Het bedrag van de leeftijdsbijslag stijgt wanneer het kind 12 jaar wordt en een laatste maal wanneer het 18 wordt.

Wie vraagt de (maandelijkse) leeftijdsbijslag aan?

U hoeft niets te doen. Die toeslag wordt automatisch bij de kinderbijslag van de maand gevoegd.

Wie krijgt de (maandelijkse) leeftijdsbijslag?

De maandelijkse leeftijdsbijslag wordt betaald aan de persoon, of de personen, bij plaatsing in een instelling, die de kinderbijslag van de maand juli krijgen.

 • Meestal krijgt de moeder de kinderbijslag.

Wanneer de moeder haar kind niet zelf opvoedt, krijgt de persoon die haar vervangt de kinderbijslag (met de maandelijkse en jaarlijkse leeftijdstoeslagen).

Als de moeder illegaal in het land verblijft (en dus geen bankrekening kan openen of circulaire cheques innen) kan de kinderbijslag (met de maandelijkse en jaarlijkse leeftijdstoeslagen) aan de vader betaald worden.

 • De oudste van de twee ouders als beide adoptieouders hetzelfde geslacht hebben of in geval van meemoederschap.

Wanneer deze ouder haar/zijn kind niet zelf opvoedt, krijgt de persoon die haar/hem vervangt de kinderbijslag (met de maandelijkse en jaarlijkse leeftijdstoeslagen).

Als deze ouder illegaal in het land verblijft (en dus geen bankrekening kan openen of circulaire cheques innen) kan de kinderbijslag (met de maandelijkse en jaarlijkse leeftijdstoeslagen) aan de andere ouder betaald worden.

 • Onder bepaalde voorwaarden kan het kind zelf zijn kinderbijslag krijgen (met de maandelijkse en de jaarlijkse leeftijdstoeslagen). Dit is het geval wanneer:
  • Het kind is gehuwd
  • Het kind is zelf bijslagtrekkende voor één of meer van zijn kinderen
  • Het kind is ontvoogd
  • Het kind heeft de leeftijd van 16 jaar bereikt en woont niet meer bij de moeder of de persoon die instaat voor de opvoeding

Wanneer krijg ik de (maandelijkse) leeftijdsbijslag?

De leeftijdsbijslag wordt toegekend vanaf de maand na die waarin het kind 6, 12 of 18 werd (betaling achteraf).

Voorbeeld:
Bryan wordt 12 op 2 februari. Zijn moeder krijgt de leeftijdtoeslag vanaf maart. De eerste betaling gebeurt in april.

Hoeveel krijg ik?

Eerste kind met de gewone schaal (zonder toeslag voor eenoudergezinnen, zonder sociale toeslag en geen kind met een aandoening) :

Leeftijd kind Bedrag per maand
Kind van 6 tot 11 jaar € 16,69
Kind van 12 tot 17 jaar € 25,41
Kind van 18 tot 24 jaar € 29,29

Ander kind (dus met inbegrip van alle kinderen met een toeslag voor eenoudergezinnen, een sociale toeslag en kinderen met een aandoening) :

Leeftijd kind Bedrag per maand
Kind van 6 tot 11 jaar € 33,28
Kind van 12 tot 17 jaar € 50,86
Kind van 18 tot 24 jaar € 64,66

Gehandicapt kind geboren vóór 1 juli 1966:

Rechtgevende Bedrag per maand
Rechtgevende van rang 1 zonder toeslag voor eenoudergezinnen € 56,12
Andere rechtgevende € 64,66