Wezenbijslag

Wat is wezenbijslag?

Als één of beide ouders overlijden wordt de gewone kinderbijslag vervangen door één bedrag, de wezenbijslag. Die wordt eventueel nog aangevuld met een leeftijdstoeslag.

Wie vraagt de wezenbijslag aan?

Je hoeft meestal niets te doen. Het kinderbijslagfonds krijgt automatisch bericht van het overlijden, via de Kruispuntbank en onderzoekt het recht op de wezenbijslag via:

  • De overleden ouder.
  • De overlevende ouder.

Als de overleden of overlevende ouder in het jaar voor het overlijden niet heeft gewerkt en geen uitkering kreeg, dan kan iemand anders in het gezin in hun plaats het recht op wezenbijslag openen.

Je kan enkel wezenbijslag vragen voor een wettelijk, erkend of geadopteerd kind van de overledene.

Voorbeeld:

De vader en moeder hebben geen werk of uitkering. Hun kind woont bij de gepensioneerde grootouders. Als de moeder overlijdt, dan kan de (oudste) grootouder wezenbijslag aanvragen.

Wie krijgt de wezenbijslag?

De wezenbijslag gaat in volgorde naar:

  • De overlevende ouder
  • Degene die het kind opvoedt
  • Het kind zelf, als het tenminste 16 jaar oud is en apart woont

Wanneer is er recht op de verhoogde wezenbijslag?

Je doet een aanvraag voor wezenbijslag:

  • Als beide ouders overleden zijn
  • Als de overlevende ouder niet hertrouwt/samenwoont
  • Als de overlevende ouder geen contact meer heeft met het kind, en niet, of weinig bijdraagt  in de kosten voor zijn levensonderhoud.

Je ontvangt de verhoogde wezenbijslag vanaf de maand, volgend op het overlijden.

Als de overlevende ouder samenwoont of hertrouwt wordt er vanaf de volgende maand opnieuw het bedrag van de gewone kinderbijslag betaald.

Als de overlevende ouder opnieuw alleen gaat wonen kan terug verhoogde wezenbijslag betaald worden.

Hoe doe je de aanvraag?

Als de ouder in België overlijdt dan wordt het kinderbijslagfonds daar automatisch van verwittigd door de Kruispuntbank. Zij onderzoeken dan of er recht is op de verhoogde wezenbijslag.

Als je niet automatisch de verhoogde wezenbijslag ontvangt, vul dan de ‘aanvraag om wezenbijslag’ in. Het kinderbijslagfonds onderzoekt of er recht is.

Bij een overlijden in het buitenland moet je het kinderbijslagfonds een attest bezorgen.

Hoeveel bedraagt de wezenbijslag?

Voor alle kinderen bedraagt de verhoogde wezenbijslag € 368,03 EUR.

Daarbij komt een leeftijdstoeslag:

Leeftijd Leeftijdstoeslag
vanaf 6 jaar € 33,28
vanaf 12 jaar € 50,86
vanaf 18 jaar € 64,66

Een wees met recht op de verhoogde wezenbijslag telt niet mee met de andere kinderen voor de rangen.