Mijn kind is vermist

Wat is een vermist kind ?

Je kind wordt als vermist beschouwd:

  • als het zich onvrijwillig niet langer in zijn verblijfplaats bevindt;
  • als het niet gaat om een ontvoering;
  • als er geen nieuws is.

Het is geen vermist kind als het waarschijnlijk is dat je kind overleden is in omstandigheden zoals ongevallen of rampen, ook al werd het lichaam niet teruggevonden.
Een weggelopen kind of buiten België verblijvende kinderen worden ook niet als vermist kind beschouwd.

Heb ik nog recht op kinderbijslag voor mijn vermist kind ?

De kinderbijslag wordt maximaal 5 jaar doorbetaald vanaf de verdwijning van het kind. De leeftijdsgrens van 21 jaar voor kinderen met een aandoening en 25 jaar voor andere rechtgevende kinderen blijft bestaan.

Welk bedrag wordt betaald ?

De kinderbijslag van het vermist kind is hetzelfde bedrag als wanneer het kind nog tot je gezin zou behoren of in de instelling zou verblijven waar het verbleef voor de verdwijning. (Bedragen)

Aan wie wordt de kinderbijslag betaald ?

De kinderbijslag wordt betaald aan de persoon die de kinderbijslag kreeg voor de verdwijning van het kind.

Er wordt geen kinderbijslag betaald voor een vermist kind dat zelf de kinderbijslag kreeg.