Mijn kind is ontvoerd

Woon je in Brussel? Vanaf 1 januari ga je naar www.famiris.brussels voor up-to-date informatie over jouw Brusselse kinderbijslag.

Wat is een ontvoerd kind?

Je kind wordt als ontvoerd beschouwd als het slachtoffer is van een daad, door gelijk wie, die als doel heeft het kind onwettig te onttrekken aan het gezag van zijn ouders. Het is ook een ontvoering wanneer het kind is onttrokken aan de persoon die bijslagtrekkende was of van de instelling waarin het kind voor de ontvoering was geplaatst.

Het moet bovendien gaan om een kind van minder dan 18 jaar.

Heb ik nog recht op kinderbijslag voor mijn ontvoerd kind?

Als je kind ontvoerd is, wordt de kinderbijslag verder betaald. Je moet daarvoor wel een klacht hebben ingediend bij de politie, het parket of de Belgische administratieve overheid die bevoegd is voor ontvoerde kinderen.
De kinderbijslag wordt betaald vanaf de ontvoering van je kind tot en met de maand waarin het kind 18 jaar wordt.

  • Als de verjaardag voor 1 september valt, kan de kinderbijslag betaald worden tot je kind 18 jaar wordt.
  • Als de verjaardag na 31 augustus valt, wordt de kinderbijslag betaald tot 18 jaar als voldoende bewezen kan worden dat het voldoet aan de voorwaarden voor de kinderbijslag. Neem bij dit laatste contact op met je kinderbijslagfonds voor meer informatie.

Welk bedrag wordt betaald?

De kinderbijslag voor je ontvoerd kind is hetzelfde bedrag als wanneer het kind nog tot je gezin zou behoren of in de instelling zou verblijven waar het verbleef voor de ontvoering.

Aan wie wordt de kinderbijslag betaald?

De ouder die de kinderbijslag ontving vóór de ontvoering heeft steeds voorrang.

Als deze de kinderbijslag niet langer kan ontvangen, wordt de kinderbijslag betaald aan de ouder die geen bijslagtrekkende was vóór de ontvoering.

Als geen van beide ouders kan aangeduid worden, wordt de kinderbijslag betaald aan de persoon die de kinderbijslag ontving vóór de ontvoering.

De persoon aan wie de kinderbijslag betaald wordt, mag niet deelgenomen hebben aan de ontvoering. Deze persoon moet zijn hoofdverblijfplaats in België hebben, ook op het moment van de ontvoering.