In een instelling

Woon je in Brussel? Vanaf 1 januari ga je naar www.famiris.brussels voor up-to-date informatie over jouw Brusselse kinderbijslag.

Wie doet de aanvraag voor de kinderbijslag?

Er moet geen aanvraag ingediend worden. Agentschap Jongerenwelzijn geeft automatisch de gegevens van de instelling door aan het kinderbijslagfonds. Zij doen het nodige.

Wie krijgt de kinderbijslag?

  • 2/3 van de kinderbijslag wordt  betaald aan de instelling of aan het agentschap Jongerenwelzijn.
  • 1/3 van de kinderbijslag wordt betaald aan de persoon die het kind opvoedde voor de plaatsing, of op een spaarrekening.

Let op!

De jeugdrechter kan beslissen om 1/3 van het bedrag op een spaarrekening op naam van het kind te storten.

Hoeveel bedraagt de kinderbijslag?

Als 1/3 aan een persoon betaald wordt

De basiskinderbijslag en de extra sociale toeslagen voor alle kinderen waarvoor de bijslagtrekkende kinderbijslag krijgt, worden samengeteld.

Dat bedrag wordt gedeeld door het aantal kinderen.

Voor het geplaatste kind wordt daar de leeftijdsbijslag en/of de toeslag voor een kind met een aandoening bijgeteld.

Het resultaat wordt verdeeld als volgt:

  • 2/3 is voor de instelling  of het agentschap Jongerenwelzijn
  • 1/3 is voor de persoon die het kind opvoedde voor de plaatsing.

Let op!

Het geplaatste kind telt mee voor de berekening van de kinderbijslag van de niet-geplaatste kinderen uit het gezin.

Voorbeeld

Jef en Tessa wonen samen. Hun gezin telt 3 kinderen: Frank (16), Eva (14) en Bjorn (7).

De jeugdrechter plaatst zoon Frank in een instelling. De basiskinderbijslag van Frank, Eva en Bjorn wordt samengeteld en gedeeld door het aantal kinderen.

Bij dat bedrag wordt de leeftijdsbijslag van Frank opgeteld. Het uiteindelijke bedrag voor Frank wordt verdeeld als volgt:

  • 2/3 voor de instelling of het Agentschap Jongerenwelzijn
  • 1/3 voor mama Tessa

Frank telt mee voor de berekening van de kinderbijslag van de niet-geplaatste kinderen uit het gezin, Eva (rang 2) en Bjorn (rang 3).

Als 1/3 op een spaarrekening gestort wordt

De basiskinderbijslag en de extra sociale toeslagen voor alle kinderen waarvoor de rechthebbende recht opent, worden samengeteld. Dat bedrag wordt gedeeld door het aantal kinderen.

Voor het geplaatste kind wordt daar de leeftijdsbijslag en/of de toeslag voor een kind met een aandoening bijgeteld.

Het resultaat wordt verdeeld als volgt:

  • 2/3 is voor de instelling  of het agentschap Jongerenwelzijn
  • 1/3 op een spaarrekening op naam van het kind

Let op!

De persoon bij wie het kind woonde voor de plaatsing krijgt enkel nog de kinderbijslag voor de niet-geplaatste kinderen. Het geplaatste kind telt niet mee voor de berekening van de kinderbijslag van de niet-geplaatste kinderen uit het gezin.

Voorbeeld

Jef en Tessa wonen samen. Hun gezin telt 3 kinderen: Frank (16), Eva (14) en Bjorn (7).

De jeugdrechter plaatst zoon Frank in een instelling en beslist dat 1/3 van de kinderbijslag op een spaarrekening op naam van Frank wordt gestort.

De basiskinderbijslag van Frank, Eva en Bjorn wordt samengeteld en gedeeld door het aantal kinderen.

Bij dat bedrag wordt de leeftijdsbijslag van Frank opgeteld. Het uiteindelijke bedrag voor Frank wordt verdeeld als volgt:

  • 2/3 voor de instelling of het Agentschap Jongerenwelzijn
  • 1/3 op een spaarrekening op naam van Frank

Tessa krijgt enkel nog de kinderbijslag voor de niet-geplaatste kinderen. Frank telt niet meer mee voor de berekening van de kinderbijslag van de niet-geplaatste kinderen uit het gezin.