In een gezin

Woon je in Brussel? Vanaf 1 januari ga je naar www.famiris.brussels voor up-to-date informatie over jouw Brusselse kinderbijslag.

Wie vraagt de kinderbijslag voor een geplaatst kind aan?

Het pleeggezin hoeft niets te doen. De dienst Pleegzorg geeft automatisch de gegevens van het pleeggezin door aan het kinderbijslagfonds.

De betaling van de kinderbijslag wordt gewaarborgd.

Wie krijgt de kinderbijslag?

De kinderbijslag wordt betaald aan de pleegmoeder.

In geval van pleegouders van hetzelfde geslacht, wordt de kinderbijslag betaald aan de oudste van twee ouders.

De persoon die de kinderbijslag ontving net voor de plaatsing krijgt een vast bedrag op voorwaarde dat hij/zij een nauw contact onderhoudt met het kind.

Hoeveel kinderbijslag krijg je?

Je pleegkind wordt meegeteld met je eigen kinderen voor de berekening.

Voor een tweede kind krijg je meer dan voor een eerste, vanaf een derde kind krijg je nog meer.

Voor de bedragen, zie Basiskinderbijslag.

Aandacht!

Als je kind geplaatst is in een gezin, heb je niet langer recht op gewaarborgde gezinsbijslag.