Mijn kinderbijslag in 2019

De hervorming en ik

Als gevolg van de 6e Staatshervorming wordt de kinderbijslag geregionaliseerd. Concreet, Vanaf 1 januari 2019 nemen Vlaanderen, Wallonië en de Duitstalige Gemeenschap het beheer en de uitbetaling van de kinderbijslag in handen. Het Brussels Gewest volgt op 1 januari 2020. 

Wat moet je doen? Je hoeft niets te doen. Je kinderbijslagdossier wordt automatisch overgedragen aan het regionale fonds en de betaling van je kinderbijslag loopt gewoon door.

In wat volgt, vind je een overzicht van wat er gaat veranderen per regio. 

In Vlaanderen ...

Het nieuwe kinderbijslagsysteem met de naam "Groeipakket" start op 1 januari 2019. De nieuwe publieke Vlaamse uitbetaler heet FONS

Het Groeipakket staat voor het geheel van financiële tegemoetkomingen dat de Vlaamse overheid, in het kader van een geïntegreerd gezinsbeleid, voorziet voor elk kind in elk gezin:

  • Gezinsbijslagen
  • Participatietoeslagen (kinderopvangtoeslag, kleutertoeslag en schooltoeslag)

Vanaf 1 januari 2019 krijgen alle kinderen met een domicilie in Vlaanderen een Groeipakket:

  • Kinderen geboren voor 1/1/2019 krijgen een Groeipakket met de bedragen van hun kinderbijslag op 31/12/2018. Zij kunnen recht hebben op een toeslag uit het Groeipakket.
  • Kinderen geboren vanaf 1/1/2019 krijgen de nieuwe bedragen uit het Groeipakket.

Meer info?

Image result for fons kinderbijslagGroeipakket

In Wallonië ...

De Waalse hervorming gebeurt in 2 stappen.

Vanaf 1 januari 2019 wordt de huidige regeling voortgezet, maar bepaalde nieuwe regels zullen al van toepassing zijn voor alle kinderen :

  • de sociale toeslagen gekoppeld aan de inkomsten.
  • het automatisch onvoorwaardelijk recht tot 21 jaar voor kinderen die 18 jaar worden in 2019 (tenzij bij een werkloosheidsuitkering of loon voor werk van meer dan 240 uur per kwartaal, met uitzondering van studentenjobs)
  • wezenbijslag zonder verwijzing naar de vorming van een nieuw gezin door de ouder (voor overlijdens na 1/1/2019)

Vanaf 1 januari 2020 zijn de nieuwe bedragen van toepassing voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2020.
Kinderen geboren voor 1 januari 2020 behouden de oude bedragen (met de hierboven vermelde nieuwe regels) tot het einde van hun studies of tot ze 25 zijn.

Het nieuwe Waalse publieke kinderbijslagfonds dat vanaf 1 januari 2019 opstart heet FAMIWAL. 

Meer info?

In Brussel ...

In Brussel verandert er niets in 2019. De Brusselse kinderbijslag wordt pas hervormd in 2020. Tot 1 januari 2020 blijft FAMIFED, het publieke kinderbijslagfonds, de kinderbijslag voor kinderen met een domicilie in Brussel beheren en betalen. Vanaf 1 januari 2020 betaalt Famiris, het nieuwe publieke kinderbijslagfonds in Brussel, de kinderbijslag. Alle kinderen met een woonplaats in Brussel gaan op dat moment over naar het nieuwe systeem.

Heel wat gezinnen krijgen dankzij de hervorming meteen méér kinderbijslag. En als dat voor jou niet het geval is? Dan blijf je de oude bedragen ontvangen.

Meer info?

In de Duitstalige Gemeenschap ...

De nieuwe wetgeving is vanaf 1 januari 2019 van kracht. De gezinsbijslag omvat de kinderbijslag, het kraamgeld en de adoptiepremie.

Het ministerie van de Duitstalige Gemeenschap - afdeling Gezin en Sociale Zaken - betaalt vanaf 2019 de kinderbijslag, het kraamgeld en de adoptiepremie voor alle kinderen die in de Duitstalige Gemeenschap wonen. De eerste betaling wordt op 8 februari 2019 uitgevoerd.

Meer info?