FAMIFED als kinderbijslagfonds

Kunt u voor de kinderen in uw gezin in geen enkele Belgische, buitenlandse of internationale regeling kinderbijslag krijgen? Dan kunt u nog terecht bij FAMIFED.

FAMIFED betaalt ook kinderbijslag uit voor:

  • Onderwijs
  • Overheidsdiensten

Sinds 1 juli 2014 staat FAMIFED ook in voor de betaling van de zelfstandigendossiers die voorheen door de Nationale Hulpkas voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen betaald werden.