FAMIFED als kinderbijslagfonds

Woon je in Brussel? Vanaf 1 januari ga je naar www.famiris.brussels voor up-to-date informatie over jouw Brusselse kinderbijslag.

Kunt u voor de kinderen in uw gezin in geen enkele Belgische, buitenlandse of internationale regeling kinderbijslag krijgen? Dan kunt u nog terecht bij FAMIFED.

FAMIFED betaalt ook kinderbijslag uit voor:

  • Onderwijs
  • Overheidsdiensten

Sinds 1 juli 2014 staat FAMIFED ook in voor de betaling van de zelfstandigendossiers die voorheen door de Nationale Hulpkas voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen betaald werden.