FAMIFED Rekenmachine

Vanaf 1 januari 2019 geeft de rekenmachine geen geldige resultaten meer voor kinderen met een woonplaats in Vlaanderen, Wallonië of de Duitstalige Gemeenschap, dit als gevolg van de hervorming van de kinderbijslag. Vanaf 1 januari 2019 gelden de nieuwe regionale systemen. Om te achterhalen op welk bedrag je recht hebt, surf je naar FONS voor Vlaanderen, FAMIWAL voor Wallonië en Ostbelgien Familie voor de Duitstalige Gemeenschap.
Voor kinderen die in Brussel wonen blijft de rekenmachine bruikbaar gedurende 2019. Meer info over de hervorming van de kinderbijslag in Brussel vind je op de site van Famiris.
Bereken hier de kinderbijslag waar je recht op hebt ! Meer informatie over het recht op kinderbijslag en over de uitbetaling ervan vindt u op de website zelf.