Beheerscomité

FAMIFED is een paritair beheerde overheidsinstelling. Het Beheerscomité bestaat uit vertegenwoordigers van de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties en daarnaast afgevaardigden van gezinsverenigingen, vrouwenorganisaties, sociale bewegingen en van de Vereniging van de Kinderbijslagfondsen.

Voorzitster

Bea Cantillon

Leden

Werkgeversorganisaties

VBO (Verbond van Belgische Ondernemingen) en Middenstand

Werkende leden

 • Anneleen Bettens
 • Luc Coulier
 • Cécile Huylebroeck
 • Rik Verhulst
 • Renaud Francart

Plaatsvervangende leden

 • Werner Abelshausen
 • Gonzales Stubbe
 • Deiteren Caroline

Vakbonden

ABVV (Algemeen Belgisch Vakverbond)

Werkende leden

 • Estelle Ceulemans
 • Fien Adriaens

Plaatsvervangende leden

 • Raphael Emmanuelidis

ACLVB (Algemene Centrale der Liberale Vakbonden)

Werkend lid

 • Hugo Van Lancker

Plaatsvervangend lid

 • Michaël Dufrane

ACV (Algemeen Christelijke Vakverbond)

Werkende leden

 • Luc Hamelinck
 • Koen Meesters

Plaatsvervangend lid

 • Paul Palsterman

Gezinsorganisaties

Femma

Plaatsvervangend lid

 • Elke Verdoodt

VIVA-SVV (Socialistische Vooruitziende Vrouwen)

Werkend lid

 • Lilith Roggemans

Gezinsbond

Werkend lid

 • Emmanuel Keirse

Ligue des familles

Werkend lid

 • Amélie Hosday-Radoux

Femmes prévoyantes socialistes

Werkend lid

 • Julie Gillet 

Vie féminine

Plaatsvervangend lid

 • Cécile De Wandeler

Vereniging van kinderbijslagfondsen

Werkend lid

 • Michel Delforge

Plaatsvervangend lid

 • Koen Mortier

Deelstaten

Vlaamse gemeenschap

Werkende leden

 • Katrien Verhegge
 • Ingeborg Kinnaer
 • Valérie Reekmans

Plaatsvervangend lid

 • Léo Van Loo

Waalse gewest

Werkende leden

 • Yolande Husden
 • Hélène Jacqmin

Plaatsvervangend lid

 • Anne-Michèle Wauthier

Duitstalige gemeenschap

Werkend lid

 • Michael Fryns

Plaatsvervangend lid

 • Robert Hayen

GGC

Werkende leden

 • Philippe Andrianne
 • Matthias Somers

Plaatsvervangend lid

 • Stephane Vanommeslaeghe

Regeringscommissaris

Jean Ieven

Afgevaardigde van de Minister van Financiën

Eddy Van Der Meersch

Administrateur-generaal

Tania Dekens

Adjunct-administrateur-generaal

Anne Ottevaere

Secretaris

Davy Van den Berghe