Behandeling van uw klacht

Uw klacht wordt als volgt behandeld:

Opening dossier

 • Uw klacht wordt geregistreerd zodra wij ze ontvangen.
 • Binnen de 10 kalenderdagen ontvangt u een bevestiging dat wij de klacht goed ontvangen hebben.

Analyse ontvankelijkheid

 • Wij beoordelen eerst of uw klacht in aanmerking komt..
 • Wij gaan na of uw klacht volledig is en minimum uw naam en adres, uw geboortedatum en een precieze beschrijving van de klacht omvat.
 • Als die gegevens ontbreken, zal FAMIFED erom vragen.

Behandeling

 • Wij onderzoeken uw klacht.
 • Binnen de 45 dagen na de ontvangst van uw klacht motiveren wij u of uw klacht gegrond of ongegrond is en informeren wij u over de eventuele richtlijnen die we geven aan de instelling die uw kinderbijslag betaalt.
 • Als blijkt dat wij uw klacht niet binnen de 45 dagen kunnen beantwoorden, informeren wij u over de verder stappen die wij ondernemen om tot een oplossing te komen.
 • Voor wij het dossier afsluiten, controleren wij of de bevoegde kinderbijslaginstelling u binnen de termijn geantwoord heeft en of het antwoord gemotiveerd is en strookt met de richtlijnen die we gaven.

Analyse en rapportering

 • De klachten worden systematisch onderzocht en de nodige acties ondernomen om in de toekomst gelijkaardige klachten te vermijden.
 • FAMIFED rapporteert over de klachten aan zijn Directieraad en aan zijn Beheerscomité.

Als u niet tevreden bent met het antwoord, kunt u de federale ombudsman contacteren.