Kinderen die niet voor een volledige maand kinderbijslag ontvangen in een andere regeling

Woon je in Brussel? Vanaf 1 januari ga je naar www.famiris.brussels voor up-to-date informatie over jouw Brusselse kinderbijslag.

Schaal tegen spilindex 105,10 (Basis 2013 = 100) van toepassing op 01/09/2018.

Basiskinderbijslag

Als bepaalde voorwaarden van de wet tot instelling van de gewaarborgde gezinsbijslag niet vervuld zijn, keert de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers de basiskinderbijslag uit als voorschot.

Kind Bedrag
1ste kind € 95,80
2de kind € 177,27
3de kind en elk der volgende € 264,67

Leeftijdsbijslag

Kind Bedrag
Kind van 6 tot en met 11 jaar € 33,28
Kind van 12 tot en met 17 jaar € 50,86
Kind van 18 tot en met 24 jaar € 64,66

Jaarlijkse bijslag

Alleen kinderen met recht op kinderbijslag in juli 2017 ontvangen dit bedrag. Een kind dat pas in september 6 jaar wordt en die recht heeft op kinderbijslag vanaf 1 juli heeft al recht op de vermelde jaarlijkse bijslag voor 6-11 jarigen.

Kind Bedrag
Kind van 0 tot en met 5 jaar € 29,29
Kind van 6 tot en met 11 jaar € 62,17
Kind van 12 tot en met 17 jaar € 87,04
Kind van 18 tot en met 24 jaar € 117,17

Sociale toeslag

Een sociaal supplement wordt bij het basisbedrag gevoegd als alle voorwaarden vervuld zijn.

Kind Bedrag
1ste kind € 48,77
2de kind € 30,23
3de kind en elk der volgende : eenoudergezin
(de toeslag wordt toegekend als de bijslagtrekkende alleen woont met de kinderen)
€ 24,38
3de kind en elk der volgende : ander gezin € 5,31

Kinderbijslag voor wezen

Bedrag : € 368,03

Bijzondere bijslag voor kinderen geplaatst in een instelling

Bedrag : € 64,28