Kinderen die AL voor een volledige maand kinderbijslag ontvangen in een andere regeling