Andere websites

De bevoegde ministers voor kinderbijslag in België

(laatste update 27/01/2015)

  • Maggie De Block, Federaal minister van Volksgezondheid (Open VLD)
  • Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (CD&V)
  • Pascal Smet, Brussels minister van Mobiliteit (SPA)
  • Céline Frémault, Brussels minister van Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (CDH)
  • Maxime Prévot, Waals minister van Openbare werken, Gezondheid, het Patrimonium en Kinderbijslag (CDH)
  • Antonio Antoniadis, Minister van de Duitstalige gemeenschap voor Gezinszaken, Gezondheid en Sociale zaken (SP)

Andere websites

Famiris : www.famiris.brussels

Kind en Gezin : www.kindengezin.be

Office de la Naissance et de l'Enfance : www.one.be

Gezinsbond : www.gezinsbond.be

Ligue des Familles : www.liguedesfamilles.be

Vlaamse Gemeenschap : www.vlaanderen.be

Franse Gemeenschap van België : www.cfwb.be

Duitstalige Gemeenschap van België : www.dglive.be

Selor : www.selor.be

VDAB, Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding : www.vdab.be

FOREM, service public wallon de l'emploi et de la formation professionnelle: www.leforem.be

ACTIRIS, de Brusselse dienst voor arbeidsbemiddeling : www.actiris.be

Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap : www.vlafo.be

Agentschap Jongerenwelzijn : www.vlaanderen.be/bijzonderejeugdbijstand

CIMIRE, Multisectoriële individuele rekening : www.cimire.fgov.be

International Social Security Association : www.issa.int

World Family Organization : www.worldfamilyorganization.org

Staten-generaal van het Gezin : www.degezinnen.be

Zorg Informatie voor Iedereen : www.zivi.be