Gemeenschappen en Gewesten

Info

De 6de Staatshervorming heeft de bevoegdheid over de kinderbijslag overgedragen naar de deelentiteiten. De overdracht startte op 1 juli 2014 maar de deelentiteiten hebben tot 31 december 2019 om het beheer van de kinderbijslag over te nemen en er voor te zorgen dat de continuïteit van de dienstverlening aan de gezinnen intact blijft. Om de entiteiten bij die taken te helpen, vervult FAMIFED gedurende de overgangsperiode een driedelige missie ten eerste als regulator van het regime van de verschillende betaalactoren, vervolgens als publieke kas voor een aantal werkgevers en tot slot als adviesorgaan voor het toekomstig beleid inzake de kinderbijslag. Hieronder vind  u per regio nuttige informatie over de voortgang van de overheveling van de bevoegdheid van de kinderbijslag naar de regio's:

Vlag Vlaamse GemeenschapVlaamse Gemeenschap

Wil je meer weten over de uitvoering van de 6de Staatshervorming in de Vlaamse Gemeenschap en de impact ervan op de kinderbijslag?

Lees meer via deze nuttige links: www.groeipakket.be of http://www.vlaanderen.be/nl/gezin-welzijn-en-gezondheid/kinderen/kinderb....

Vlag Waals GewestWaals Gewest

Wil je meer weten over de uitvoering van de 6de Staatshervorming in het Waalse Gewest en de impact ervan op de kinderbijslag?

Lees de folder:  "Allocations familiales. Quoi de neuf en Wallonie" of bekijk de video.

Meer info: www.wallonie.be of www.aviq.be.

Vlag Brussels Hoofdstedelijk GewestBrussels Hoofdstedelijk gewest

Wil je meer weten over de uitvoering van de 6de Staatshervorming in het Brussels Hoofdstedelijk gewest en de impact ervan op de kinderbijslag?

Lees meer op www.iriscare.brussels, www.famiris.brussels

Vlag Duitstalige GemeenschapDuitstalige Gemeenschap

Wil je meer weten over de uitvoering van de 6de Staatshervorming in de Duitstalige Gemeenschap en de impact ervan op de kinderbijslag?

Lees meer via deze nuttige links: www.dglive.be/.