Inkomensgrenzen

De inkomensgrenzen zijn van toepassing sinds 01/07/2016 en zijn gelijk voor alle entiteiten.

Voor het gezin

De grensbedragen per kwartaal van de bestaansmiddelen waarmee rekening wordt gehouden voor de toekenning van de gewaarborgde gezinsbijslag belopen :

Aantal kinderen Bedrag
1 kind € 4.226,93
2 kinderen € 5.072,32
3 kinderen € 5.917,70
4 kinderen € 6.763,09
5 kinderen € 7.608,47
6 kinderen € 8.453,86
Elk volgend kind + 20%